اخبار

بندر امیر آباد بسترامن صادرات مجدد است

بندر امیر آباد بسترامن صادرات مجدد است

معاون وزیر جهاد کشاورزی : بندر امیر آباد بسترامن صادرات مجدد است

ادامه
بازدید وزیر حمل و نقل هند از بندر چابهار

بازدید وزیر حمل و نقل هند از بندر چابهار پس…

به گزارش روابط عمومی ،نیتین گات کاری با بیان اینکه این بازدید میدانی بر تصمیم گیری جهت تکمیل توسعه فنی بندر، تکمیل زیرساختها و همچنین تجهیزات بندری موثر است، ابراز امیدواری کرد : هر چه سریع تر و بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، فعالیت توسعه ای بندر آغاز شود. وزیر حمل…

ادامه