توقف زیان، رشد اقتصادی

توقف زیان، رشد اقتصادی

پیشرفت چشمگیر فعالیت­های اقتصادی آریا بنادر ایرانیان

 

گزارش عملکرد مالی شرکت آریا بنادر ایرانیان در بازه­ی زمانی سال 1391 تا 1395 منتشر شد.

کاهش چشمگیر زیان­ها و روند اقتصادی رو به رشد شرکت، از نشانه­های بارز این گزارش عملکرد هستند. خلاصه­ی گزارش عملکرد در جدولِ گزارش درآمد/ هزینه سال 1391 تا 1395 آمده است.

 

همانگونه که از نمودار پیداست، زیان آریا بنادر ایرانیان در سال 1391 مبلغ 5 میلیارد و 532 میلیون ریال بوده است، این رقم در سال 1392 با رشد حدود 5 برابری به 28 میلیارد و 39 میلیون ریال و در سال 1393 نیز با حدود 8/1 برابر رشد نسبت به سال قبل به رقم 50 میلیارد و 835 میلیون ریال رسید. در سال 1394 زیان آریا بنادر ایرانیان با جهشی بیش از 3 برابری  نسبت به سال مالی قبل،  به رقم 160 میلیارد و 816 میلیون ریال رسید. عملکرد مطلوب شرکت در سال 1395 منجر شد که زیان شرکت در این سال با کاهشی 160 میلیارد ریالی به رقم 937 میلیون ریالی برسد.