مجمع عمومی شرکت آریا بنادر ایرانیان برگزار شد

مجمع عمومی شرکت آریا بنادر ایرانیان برگزار شد

پیرو آگهی منتشره در روزنامه جمهوری اسلامی  مورخ 31/3/1396، جلسه مجمع عمومی شرکت آریا بنادر ایرانیان (سهامی خاص) ساعت 14 روز یکشنبه 18/4/96 با حضور اکثریت سهامداران در محل سالن اجتماعات سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

در این جلسه پس از انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع (که در اجرای ماده 101 قانون تجارت انجام شد)، رسمیت جلسه اعلام و بازرس قانونی و هیئت مدیره شرکت، گزارش خود را ارایئه و قرائت نمودند. پس از استماع گزارش های فوق، ترازنامه و حساب های سود و زیان شرکت برای سال منتهی به 30 اسفند 1395 بطور مطلوب مورد تصویب قرار گرفت.

لازم به ذکر است تصویب صورت های مالی شرکت بطور مطلوب (و نه مشروط) پس از گذشت 5 سال انچام شده است و همچنین شرکت موفق شد با توجه به صورت های مالی، روند رو به رشد زیاندهی را که از سال 91 آغاز و در سال 94 به رقم حدود 160 میلیارد ریال رسیده بود را به طرز چشمگیری متوقف کند.