تقدیر مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از آریا بنادر ایرانیان

تقدیر مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از آریا بنادر ایرانیان

در پی انتخاب مجدد آریا بنادر ایرانیان به عنوان اپراتور برتر بندر انزلی انجام شد؛

تقدیر مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از آریا بنادر ایرانیان

 

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با اهداء لوح تقدیر از مدیریت و پرسنل شرکت آریا بنادر ایرانیان در بندر انزلی تقدیر و تشکر کرد.

عملکرد مطلوب مجموعه­ آریا بنادر ایرانیان در بندر انزلی در تخلیه و بارگیری، نحوه تعامل با مشتریان و کاهش آمار وقوع سوانح و حوادث

بندری در بندر انزلی موجب شد تا این شرکت برای چندمین بار در سال جاری به عنوان اپراتور برتر استان گیلان معرفی شده و از سوی مدیران

بنادر و دریانوردی استان گیلان طی برگزاری جلسه­ ای با اهداء لوح تقدیر مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.

گفتنی است شرکت آریا بنادر ایرانیان در بندر انزلی در ارزیابی عملکرد ماه ­های منتهی به آبان، آذر و دی نیز به دلیل پویایی و فعالیت مثبت خود

در قیاس با سایر اپراتورهای فعال در استان گیلان، به عنوان اپراتور برتر معرفی شده بود.