حضور موفق آریا بنادر ایرانیان در نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران

حضور موفق آریا بنادر ایرانیان در نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران

 

شرکت آریا بنادر ایرانیان در نخستین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پایدار حضوری موفق داشت

بر اساس اعلام روابط عمومی این همایش و نمایشگاه که در روزهای  چهارم و بنجم بهمن در محل نمایشگاه های بین المللی

چابهار برگزار شد ، جمعی از شرکت ها و سازمان های فعال در زمینه حمل و نقل ، محیط زیست و گروهی از شرکت های

سرمایه گذار ایرانی و خارجی شرکت داشتند .

 

غـرفـه شـرکـت آریـا بـنـادر ایـرانـیـان بـا اسـتـقـبـال خـوبـی از طـرف شـرکـت کـنندگـان در هـمـایـش و نـمـایـشـگـاه قـرار گـرفـت .

سردار سرتیپ پاسدار دکتر دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، فرمانده نیروی دریایی ارتش دریادار سیاری ،

جناب آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی ، مهندس سعید نژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ،

مهندس آقایی مدیرکل بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان و مهندس علی آبادی معاون مهندسی و توسعه امور

زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از جمله مدیران ارشد دولتی بـودند که از غرفه شرکت  و تجهیزات وارد شـده تـوسـط

آریا بنادر ایرانیان بازدید بعمل آوردند .