نخستین محموله از تجهیزات بندر شهید بهشتی چابهار در راه ایران

نخستین محموله از تجهیزات بندر شهید بهشتی چابهار در راه ایران

نخستین محموله از تجهیزات و ماشین ­آلات  فاز یک توسعه­ بندر شهید بهشتی چابهار از بندر روستوک کشور آلمان بارگیری شد .

یاسری مدیر عامل شرکت آریا بنادر ایرانیان با اعلام این خبر گفت: «ارزش مادی ماشین­ آلات و تجهیزات

فاز یک بندر شـــهید بــــهشتی چابهار، در مجموع 403 میلیون دلار است که قرار است در یک دوره

­ دو ســـــــــــــالــــه و طــــــبـــق بــــرنـــــامـــــه­ زمـــان­ــــــبـــنـــدی شــــــده ، بــــه ایـــن بـــــــنــــــدر وارد شــــــونــــد » .     

 

یاســری با اشـاره به ایـنـکه این مــاشـین­ آلات تـا پایان دی مـاه وارد کـشـورمـان خــواهـنـد شد ،

تأکید کرد؛ این تجهیزات با یک فروند کشتی اختصاصی از بندر روستوک آلمان بارگیری شده

و شــــامل  جــــرثقیل­ های مــوبایلی ساحلی و مـــحوطه­ ای است و بــخـش نـخـست از مـجموعه

مـــاشین­ آلاتی به شـمار میرود که قرار است به تدریج در فاز یـک بـندر شهید بهشتی چابهار

مـــــورد بــهـــره­ بـرداری قرار بگیرد .  وی هــمـچـنـیـن یادآور شد: «جرثقیل­ های خریداری شده

دارای ظـــرفـیـت­ـهـای 140 ،   130،   80 و  50 تُـــن هــــســتـنـد و با دارا بــودن امـــکاناتی از

جـــملـه اســپریدر و گــرپ قـابـلـیـت جابجایی کانتینرهای سنگین را تا ارتفاع شش طبقه از روی

عـــــرشــه و تا عــــمــــق 18 کـــانتـــینر و هــــمچــنین قــابلیــت تـخلــیه­ بارهای فــلــه را دارند . »

مــدیــر عــامـل شــرکت آریــا بنادر ایراینان  با اشـاره به این نــکــته که ال سی ایـن تــجــهـیـزات

شــــــش مـاه پـیـش ، از طـــریق بــانــک ایــران و اروپا (EIH Bank) گــشایـش یافته بود ، افزود :

« تجهیزاتی مانند یدک­ کش، ریچ استکر، تجهیزات مکانیزه­ تخلیه­ غلات، کشتی­های لایروب،

و سایر تــــجهیزات مورد نیاز ، به تــدریج و طــی برنامه­ زمانبندی شده از طریق مناقصه­ های

خــــــارجـــــی و با هـــمــــکـــاری شـــــرکتــــ­هـــــای داخـــــلـــــی تأمــــیـــــن خـــــــــواهـــــنــــد شــــــد . »

گفتنی است ؛ بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است و به دلیل ویژگی­ های ارزشمند

لــجستـــیکی و موقـعیت مـــنحصر به فرد جغرافیایی ، توسعه­ ظرفیت­ های آن در برنامه­ های

دولت از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است .

1395/10/4

روابط عمومی