اطلاعیه افزایش سرمایه سهامداران

اطلاعیه افزایش سرمایه

اطلاعیه

کلیه سهامداران محترم شرکت آریا بنادر ایرانیان

با سلام

احتراماً پیرو اطلاعیه های متعدد در خصوص افزایش سرمایه این شرکت، به اطلاع آن دسته از سهامداران محترم شاغل و بازنشسته می رساند، با توجه به نهایی شدن سیر مراحل افزایش سرمایه و ارسال آن به اداره ثبت شرکت ها، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/5/31 مهلت دارند نسبت به انصراف و یا شرکت در افزایش سرمایه با تکمیل نمودن فرم پیوست شرکت نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور به هیچیک از درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لینک اطلاعیه خرید سهام

لینک اطلاعیه فروش سهام

با تشکر

هیئت مدیره شرکت آزیا بنادر ایرانیان