لیفتراک لنسرباس

نوع دستگاه 

لیفتراک

مدل دستگاه

G2812GP/MKIVA

تعداد سیلندر 

8(V)

ظرفیت دستگاه 

26.5 تن

نام دستگاه

لنسرباس

نام موتور

پرکينز

قدرت موتور

------

سال ساخت

-----

شماره اموالی

2015

تیپ موتور

7A50082U

رنگ بدنه

زرد

طول شاخ

2/5m